Godkjenninger

Godkjenninger 2019-12-13T08:09:16+01:00

Godkjenning etter ny plan- og bygningslov

Godkjenningsbeviset avspeiler gjennomføringsevne og samlet relevant fagkompetanse hos alle våre ansatte. Det stilles krav om styringssystem med gode styringsrutiner og sjekklister. Vi har per i dag sentraltiltaksklasse 2 UTF Tømrerarbeider og sentraltiltaksklasse 1 UTF Overordnet ansvar for utførelse tekniske Installasjoner.

  • Med sentral godkjenning viser vi at foretaket vårt har kompetanse, erfaring, gjennomføringsevne og systemer som er tilpasset våre aktiviteter i byggenæringen.
  • Gjennom vår sentral godkjenning, vet våre kunder at foretaket vårt har den generelle kompetansen som er nødvendig for byggesaken.
  • Krav til utdanning og praksis for sentral godkjenning er gjort funksjonsrettet for å tydeliggjøre at foretakets samlede faglige kompetanse er grunnlaget for sentral godkjenning for ansvarsrett
  • Foretaket skal ha en organisasjon med relevant faglig kompetanse tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet. Kompetansekrav skal sikre at foretak som påtar seg ansvarsrett i byggesaker innehar og benytter tilstrekkelig og relevant kompetanse til å forestå oppgaver etter plan- og bygningsloven.
  • Foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett skal ha styringssystem som tilfredsstiller krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Krav til system skal sikre bedre dokumentasjon og bidra til at sluttproduktet oppfyller kravene i det bygningstekniske regelverket. Systemet skal tilpasses det enkelte foretaket og ikke være mer omfattende enn nødvendig.

Startbank

StartBANK er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge, til støtte for seriøse leverandører og med oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon. Med 4400 leverandører som er evaluert på grunnlag av forhåndsbestemte godkjenningskriterier, er StartBANK en rettferdig, åpen og sikker løsning for valg av pålitelige leverandører. Dette gir leverandørene mulighet til å konkurrere på like vilkår og bidrar til bruk av seriøse aktører, og skaper nye forretningsmuligheter for både innkjøpere og leverandører.

Bransjenettverket StartBANK ble startet på grunnlag av et pilotprosjekt kalt «Seriøsitet i byggenæringen» som ble lansert i 2005 i samarbeid mellom Byggenæringens landsforening (BNL), norske myndigheter og Achilles. StartBANK utvikles kontinuerlig for å oppfylle de stadig mer krevende juridiske føringene og behovene for risikohåndtering i bygge bransjen.

logo startbank-1

Holte – Fagtorget

Holte har ca. 9 000 lisenskunder på sin programvare, og rundt 30 000 brukere. Holte er den ledende leverandør av programvare, kurs og tjenester for bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen i Norge.

Vi bruker Fagtorget fra Holte som styringsverktøy på utførelse, KS, HMS-arbeid og FDV-dokumentasjon. Vi opplever Fagtorget som et viktig styringsverktøy som hjelper oss å dokumentere prosjektene slik Plan- og bygningsetaten krever. Ferdige maler forenkler vårt arbeidet, og gir oss bedre tid og oversikt til følge opp vår kunder. Alle våre ansatte kurses jevnlig i systemet.

Holte Logo

Kredittvurdering

Vi har valgt å jobbe med Bisnode som leverandør av kredittvurderinger. Internt blir vi som selskap vurdert av de og vi bruker de til å kvalitetssikre alle våre Underleverandører og samarbeidspartnere.

Bisnode er markedets ledende leverandør av kredittsjekktjenester og kundetilpassede kredittanalyser. De har historie tilbake til 1841 med Dun & Bradstreet, og vi har oppgjennom årene vært kjent under mange ulike navn og merker som Soliditet, D&B og Lindorff Decision. Bisnode lager kredittvurderinger av foretak basert blant annet på økonomiske forhold og betalingserfaring.