Kvalitet

Kvalitet 2019-12-13T08:10:42+01:00

NBP tilbyr general-, hoved- og totalentrepriser for oppføring av nybygg og rehabilitering av alle typer bygg. Vi skal tilby våre kunder en entreprise med løsningsorientert fokus som gir våre kunder effektivitet, kvalitet og økonomisk gevinst. En av våre suksesskriterier er vår fleksibilitet.

Bedriften skal nå sine mål ved høye og kontinuerlig satsing på HMS, kvalitet, effektivitet og god service for våre kunder. Kundene skal oppleve oss som en pålitelig samarbeidspartner. Vi setter strenge krav til oss selv, våre leverandører og samarbeidspartnere. For å oppnå våre mål skal NBP;

Gjennom vårt kvalitetsarbeid, sikrer vi at våre kunder får den høyeste produktiviteten på arbeid, kostnader og kapital, for så å fremstå med god lønnsomhet og en sunn økonomi.
Bedriftens kvalitetssystem skal komme til syne gjennom de enkelte medarbeideres handlinger, og dermed bidra til høy kvalitet og gode resultater.

Holte Logo

Vårt kvalitetssystem skal til enhver tid sikre riktig kvalitet på våre leveranser, produkter og tjenester slik at disse tilfredsstiller alle gjeldende krav og forutsetninger. Med dette menes at våre leveranser skal tilfredsstille våre kunders behov og forventninger, funksjonelle krav, samt sikre at våre produktgodkjenninger og sertifiseringslisenser blir vedlikeholdt og ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Kvalitetsstyring av alle ledd i vår virksomhet sikres gjennom Holte Fagtorget. Vår kvalitet og KS gir trygghet for våre kunder!
Tredjeparts revisjon av kvalitetsstyring systemet utføres årlig, i tillegg til årlige interne revisjoner. Ledelsen er ansvarlig for at kvalitetsstyring systemet følges opp, og for å kommunisere kravene i denne policy til alle våre ansatte og underleverandører. Alle være ansatte og UE har et personlig ansvar for å sørge for samsvar med denne policy som vi har nedfelt i arbeidsavtaler og kontrakter.