Sikkerhet

Sikkerhet 2019-12-13T07:58:08+01:00

Som et mellomstort entreprenørselskap ønsker NBP å være toneangivende og ledende på sikkerhetsarbeid i bygge- og anleggsnæringen. Vi jobber med kontinuerlige forbedringer mot vår visjon om en skadefri arbeidsplass. Vi mener at ulykker kan unngås. Selskapets ledelse har ansvaret for å organisere virksomheten og gjennomføre prosesser ut i fra denne erkjennelsen.

  • Utvikle en sikkerhetskultur i hele organisasjonen som fremmer forebygging av skader og håndtering av sikkerhetsrisiko i og utenfor jobb.
  • Ha en organisering og prosesser som sikrer at alle med operativt ansvar har nødvendig kompetanse og systemkunnskap til å ivareta sikkerheten.
  • Samhandle med våre leverandører og underentreprenører ved å måle og bistå til forbedring av deres resultater på sikkerhetssiden.
  • Være en pådriver for forbedring overalt hvor vi opererer
  • Engasjere oss i åpen dialog med våre interessenter om hvordan disse blir påvirket av våre aktiviteter, som grunnlag for vår kontinuerlige forbedring innen sikkerhet.

Gjennom denne forpliktelsen ønsker vi alltid å respektere og bry oss om sikkerheten til våre ansatte