Om oss 2020-09-02T23:30:27+02:00

Om oss

«Vi skal være en attraktiv arbeidsgiver for våre ansatte, og en attraktiv, lønnsom og
pålitelig samarbeidspartner for våre kunder»

NBP eies og drives av Jimmy Blomgren. Jimmy kom til Norge fra Sverige i 1998 og har 8 dedikerte
ansatte som har jobbet i selskapet i lang tid. Alle de ansatte og daglig leder er fagfolk. De ansatte
kurses jevnlig for å fornye og styrke kompetansen i alle våre fagfelt.
NBP er en mellomstor entreprenørbedrift med kontorer i Bjerregaards gate i Oslo. Vi tilbyr general-,
hoved- og totalentrepriser for oppføring av nybygg og rehabilitering av alle typer bygg. Selskapet har
levert oppføring av kvalitetsprosjekter over hele Østlandet siden 2003
Vi skal være et moderne prosjekt- og kundeorientert selskap. Vi har kompetanse, erfaring og
ressurser til å påta oss de utfordringene våre kunder måtte ha og vi setter vår ære i å være en
attraktiv, lønnsom og pålitelig leverandør. Vi har de siste årene hatt en stor ordretilstrømning og en
solid økonomi.
NBP har ambisjoner om ytterligere vekst. Veksten skal være kontrollert og ikke gå på bekostning av
kvalitet, HMS og økonomi. Det er etablert administrative og økonomiske systemer og rutiner for å
kunne takle den planlagte veksten.

Kontakt oss