Tomteutvikling 2020-09-04T08:21:06+02:00

Tomteutvikling

Har du en stor eller liten tomt du ønsker å utvikle?
Vi har god kunnskap og erfaring med omregulering og kan bistå med hele
prosessen slik at du får en effektiv utnyttelse av arealet. Vi har et kompetent
faglig nettverk som kan benyttes, noe som gjør veien fra råtomt til ferdig
regulert tomteområde lettere for både deg, saksbehandlere og offentlig sektor.

Ta kontakt så vi kan se på mulighetene dine.

Kontakt oss